Modul 5 - Generiranje prometa

Lekcija #8: Anatomija oglasa

Sve lekcije modula:

DS AP Modul5 Lekcija #1

DS AP Modul5 Lekcija #1

Pregled traffic funnel-a

DS AP Modul5 Lekcija #10

DS AP Modul5 Lekcija #10

Skripta Laser

DS AP Modul5 Lekcija #11

DS AP Modul5 Lekcija #11

Skripta PEP formula

DS AP Modul5 Lekcija #12

DS AP Modul5 Lekcija #12

Text oglasa

DS AP Modul5 Lekcija #13

DS AP Modul5 Lekcija #13

Custom (prilagođene) konverzije

DS AP Modul5 Lekcija #14

DS AP Modul5 Lekcija #14

Prilagođene publike

DS AP Modul5 Lekcija #15

DS AP Modul5 Lekcija #15

Izrada oglasa

DS AP Modul5 Lekcija #16

DS AP Modul5 Lekcija #16

Zadatci

DS AP Modul5 Lekcija #2

DS AP Modul5 Lekcija #2

Facebook business manager

DS AP Modul5 Lekcija #3

DS AP Modul5 Lekcija #3

Facebook pixel

DS AP Modul5 Lekcija #4

DS AP Modul5 Lekcija #4

Istraživanje publike

DS AP Modul5 Lekcija #5

DS AP Modul5 Lekcija #5

Vrste publika

DS AP Modul5 Lekcija #6

DS AP Modul5 Lekcija #6

Troslojna arhitektura oglasa

DS AP Modul5 Lekcija #7

DS AP Modul5 Lekcija #7

Vrste oglasa

DS AP Modul5 Lekcija #8

DS AP Modul5 Lekcija #8

Anatomija oglasa

DS AP Modul5 Lekcija #9

DS AP Modul5 Lekcija #9

Skripta Udica

© Copyright Digitalni Spartanac. Sva prava pridržana.