Modul 1 - Uvod u Akcelerator Program

Lekcija #3: Identificiranje fokusa

Sve lekcije modula:

DS AP Modul1 Lekcija #1

DS AP Modul1 Lekcija #1

Uvod u prvi modul

DS AP Modul1 Lekcija #2

DS AP Modul1 Lekcija #2

Razumijevanje procesa

DS AP Modul1 Lekcija #3

DS AP Modul1 Lekcija #3

Identificiranje fokusa

DS AP Modul1 Lekcija #4

DS AP Modul1 Lekcija #4

Temelj prodaje

DS AP Modul1 Lekcija #5

DS AP Modul1 Lekcija #5

Tehnologija koju koristimo

DS AP Modul1 Lekcija #6 Zadatci

DS AP Modul1 Lekcija #6 Zadatci

Zadatci

© Copyright Digitalni Spartanac. Sva prava pridržana.